Nyitólap

Tanáraink

Felvételizőknek

Diákjainknak

Versenyek

Érettségi

Terepgyakorlatok, zöld napok

Egészségvédelem

Képek, videók

A szóbeli felvételi témakörök és mintafeladatok
a biológia tagozat kémia szóbeli felvételijéhez*

 

 

A vizsga menete:

A felvételi során több rövid kérdést tartalmazó feladatlapon kell dolgozni a felkészülési idő alatt. A feladatsor a mintafeladatokban szereplőkhöz hasonló kérdéseket tartalmaz. A szóbeli felelet alkalmával a kérdésekre adott válaszokat, azok indoklását beszéljük meg, szükség esetén segítséggel próbáljuk  hiányzó válaszokat pótolni.

 

Témakörök:

 

1. Anyagok csoportosítása kémiában (elem, vegyület, keverék, oldat).
2. Oldódás, oldatok, oldhatóság, tömegszázalékos összetétel, keverékek szétválasztása.
3. Atomszerkezet, periódusos rendszer.
4. Ionok és ionvegyületek, ionrács, ionvegyületek oldódása vízben.
5. Kovalens kötés, egyszerűbb molekulák szerkezete (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór, bróm, jód, kén, víz, hidrogén-klorid, hidrogén-bromid, hidrogén-jodid, ammónia, metán, szén-dioxid, kén-dioxid, szén-tetraklorid).
6. Fizikai és kémiai változások, fizikai és kémiai tulajdonságok, hőtermelő és hőelnyelő folyamatok, egyesülés és bomlás, katalizátor.
7. Égés, egyszerű redoxireakciók (pl. fém + nemfém, sav + fém reakciók hidrogénfejlődéssel).
8. Sav-bázis reakciók (a tanult savakkal, bázisokkal). Savak, bázisok, sók, kémhatás, indikátorok.
9-13. témakör: A legfontosabb anyagok tulajdonságai (pl. képlet, fizikai és kémiai tulajdonságok, köznapi életben való előfordulás, kémiai reakciók, felhasználás):
9. Hidrogén, klór, hidrogén-klorid (és a sósav), bróm, jód.
10. Oxigén, oxidok és hidroxidok (pl. oltott mész, égetett mész, nátrium-hidroxid).
11. Kén és oxidjai, kénsav és sói (pl. rézgálic, gipsz).
12. Szén és oxidjai, szénsav és sói (pl. szódabikarbóna, szóda, mészkő).
13. Nitrogén, nitrogén-dioxid, ammónia, ammóniumsók (pl. szalmiáksó), salétromsav és sói (pl. pétisó).
14. A levegő összetétele, fontosabb jellemzői, levegőszennyezés.
15. A víz és fontosabb tulajdonságai (fizikai tulajdonságok, oldószer, reakciója fémekkel, tanult nemfém- és fém-oxidokkal).
16. Sűrűség, anyagmennyiség, részecskeszám, moláris tömeg és az ezekkel történő számítások.
17. Keverékekkel, oldatokkal kapcsolatos egyszerű számítások (pl. oldatkészítés, keverés, hígítás, töményítés, kristályosítás, oldhatóság).
18. Vegyületek összegképletének (tapasztalati képletének) meghatározása tömegszázalékos összetétel alapján.
19. Kémiai reakciók alapján történő egyszerű számítások (oldatokkal is).
20. Leírás vagy grafikonok alapján anyagok tulajdonságainak, kémiai reakcióinak értelmezése, megadott információk alapján egyszerű egyenletek írása, egyszerű számításokhoz adatok gyűjtése.

 

Mintafeladatok 1.Mintafeladatok 2. - Mintafeladatok 3. - Mintafeladatok 4. - Mintafeladatok 5. - Mintafeladatok 6. - Mintafeladatok 7.
Mintafeladatok 8. - Mintafeladatok 9. - Mintafeladatok 10. - Mintafeladatok 11. -  Mintafeladatok 12. - Mintafeladatok 13. -
Mintafeladatok 14.

 

Online kitölthető gyakorló feladatsorok

 

* a biológia tagozatos szóbeli felvételivel, témakörökkel kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban a következő címere is lehet írni: sepeti{kukac}freemail.hu. Az Apáczai Gimnázium felvételi feladatiból válogatás található a következő könyvben is: Villányi A. (szerk.): Kémia versenyfeladatok általános iskolásoknak (ez több könyvesboltban is kapható vagy megrendelhető: pl. itt: Bookline, Műszaki Kiadó, Kemavill, Polc.hu)

A honlappal kapcsolatos problémákkal, kérésekkel, kérdésekkel kapcsolatban forduljon az oldal szerkesztőjéhez: Sebő Péter - sepeti{kukac}freemail.hu
A honlap teljes tartalma az alábbi Creative Commons licencfeltételek betartásával használható fel: Attribution Non-Commercial Share Alike (CC-BY-NC-SA)
Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!